بیجار گروس

بیجار در نگاه دوربین

بیجار  در نگاه دوربین   

  

 

لینگ   

 

سرداران شهید گروس 

لازم است به اطلاع بینده ی وبلاگ برسانم، شش تن از این هفت شهید به دست فاشیسم کورد به شهادت رسیده اند.    

سرداران شهید:۱-سید منصور بیاتیان، محل شهادت سقز٬ در درگیری با فاشیسم کورد 2 -محمود امان الهی، مجروح شیمیایی 3-محمد رضا ترابیان در درگیری با فاشیسم کورد  ۴- یوسف افشاریان در خط مرزی مریوان  و عراق  ۵- محمد باقر رحمانیُ در درگیری با فاشیسم کورد پس از  به اسارت درآمدن درحالی که به پشت اتومبیل بسته میشود٬ در خیابانهای سنندج  روی آسفالت کشیده شده تا به شهادت میرسند؛ لازم به یاد آوری است در سایه ی اعمال نظرهای فاشیسم کورد بر بنیاد شهید سنندج٬ بر روی لوح یادبود ایشان در میدان شهید باقر رحمانی بیجار  محل شهادت تکاب معرفی شده است؟!۶ -محمد جمال صالحی در حین انجام مأموریت در مریوان به دست فاشیسم کورد ترور شدند.۷- باقرمنصوری در  منطقه ی مریوان به دست فاشیسم کورد به شهادت رسیدند.

 روحشان شاد٬ یادشان گرامی و  راهشان پر رهرو باد. انشالله

  

لینگ 

 

لینگ 

لینگ                                  لینگ                             لینگ

 

 

لینگ                               لینگ                                              لینگ  

 

 

لینگ 

 

 

میدان و تندیس آیت الله فاضل گروسی

میدان شهید باقر رحمانی


  

بیمارستان امام حسین(ََع) بیجار 

  

خیابان طالقانی- پمپ بنزین فرحی 

 

نمایی دیگر شهر بیجار از فراز کوه زاغه

  

درب بازار سنتی بیجار(خیابان شهید اردلان) رستوران و مسافرخانه ی مقدم( نامی)  

 

 

میدان فاضل گروسی

 

بلوار و میدان شهیدچمران به طرف ضلع جنوبی شهر

 

نمای شهرک حلوایی 

 

بلوارامام  در  یک روز بارانی

عکس٬از امیر حسین توکلی 

  

 

 نمای از پیرتاج مرکز بخش  

_________________________________________

تصاویر زیر برگرفته از سایت وزین بیجار آنلاین است

 آب نماهای میدان شهید باقر رحمانی


 

___________________________________


میدان طالقانی

حوضچه ی پارک سراب بیجار 

 

ثبت احوال بیجار