بیجار گروس

فرش گروس

فرش گروس  

 

نکته : برای دیدن عکسها در ابعاد و سایزهای بزرگتر بر روی لینگ های نصب شده کلیک کنید

 

Antique Bidjar turkish Rug 41997 

 

 

 

لینگ تصویر بزرگتر  

 

لینگ بزرگتر همین عکس   


 

 

  

لینگ عکس بزرگتر 


 

 

لینگ عکس بزرگتر


 

 

لینگ 


 

 

لینگ 


 

  

لینگ 


 

 

لینگ


 

 

لینگ