بیجار گروس

چهره مردم گروس

  

لینگ 

 

 

     لینگ                                 لینگ                                لینگ        

 

   

لینگ                                                       لینگ

 

 فایل محرم در بیجار

 

  

 

فعلاً چهره اش را به خاطر بسپارید٬ شرح اش بعداً نوشته خواهد شد. 

(استاد جمشید فرجوند یکی از گروسی های زحمت کش است که در راستای معرفی شهر بیجار و منطقه ی گروس زحمات بسیاری کشیده وسختی ها متحمل شده است. بر زحماتش اجر می نهیم و به نوبه ی خود خسته نباشید می گوییم)

 

تصاویر ارسالی از جناب جعفر دولت یاری از شمیرانات