بیجار گروس

صنعت در بیجار

صنعت در  بیجار  

 

لینگ 

 

لینگ  

 

لینگ

    

                     

سیمان بیجار

خط لوله ی جنوب  به تورکیه

سیلوی بیجار ـ تصویر از وبلاگ فرهنگ مهندسی

http://irec.blogfa.com/post-14.aspx